Reglement van de Wedstrijd

(Klik op een onderwerp om de bijhorende tekst van het item te lezen)

 1. Organisatie 
 2. Prijzen
 3. Deelnemingsvoorwaarden
 4. Plaatsbeschrijving - Materialen 
 5. Wedstrijdfases 
 6. Timing

1. Organisatie

Serviceclub Fifty-One Club Oostende schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerpen, de realisatie tot en met de plaatsing van een monumentaal kunstwerk aan de westgevel van het vernieuwde Kursaal te Oostende.

Deze wedstrijd loopt in samenwerking met Stad Oostende, het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende, de Administratie Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap, NV Exploitatie Kursaal Oostende,
bouwbedrijf NV Strabag Belgium en Architektenburo Storme Van Ranst.

  

naar boven

   

2. Prijzen 


Laureaat : prijs Fifty-One Club Oostende 
De mogelijkheid om een beeld te realiseren op ťťn van de meest toeristische plaatsen van Oostende en van de Belgische kust. De mogelijkheid om 'vereeuwigd' te worden in de galerie van de grootmeesters die in 1953 het Kursaal met hun kunstwerken hebben gedecoreerd, o.a. Paul Delvaux, Edgard Tytgad, Oscar Jespers.


Deze prijs omvat tevens : de globale financiering door Fifty-One Club Oostende van het ontwerp, het honorarium van de kunstenaar, (en in samenspraak met Fifty-One Club Oostende) de realisatie, het vervoer en de plaatsing.

De laureaat doet afstand van alle rechten van het kunstwerk aan Fifty-One Club Oostende.

   

2e en 3e prijs : respectievelijk 1.500,00 en 1.000,00 euro.

Het kunstwerk dat gekozen wordt, zal gerealiseerd en geplaatst worden voor 19 maart 2005.

De inrichter behoudt zich het recht voor om -bij gebrek aan valabele voorstellen- gťťn eerste prijs toe te kennen.

naar boven

    

3. Deelnemingsvoorwaarden

3.1. Wie kan deelnemen

    

De westrijd staat open voor alle jonge beeldhouwers die geboren zijn nŗ 1 juli 1953 (officiŽle openingsdatum van het Kursaal) en dus maximum 51 (Fifty-One) jaar zijn.

De deelnemende kunstenaar dient op 1 januari 2004 gedomicilieerd te zijn in BelgiŽ.   
Het voorleggen van een bewijsdocument hiervan kan gevraagd worden. 
De deelneming is gratis; de kunstenaar
mag slechts ťťn ontwerp indienen. Bij de gunning van de opdracht aan de laureaat van de wedstrijd zal geen borgsom gevraagd worden, gezien de aard van de opdracht. 

   

Deelname aan deze wedstrijd kan enkel met het inschrijvingsformulier 
* op de website www.box51.be van Fifty-One Club Oostende - BOX51 II -

   Kunstenaars voor Kunstenaars (klik op het menu-item 'Inschrijven')

* informatievragen dienen eveneens op de website gesteld te worden (klik op het

   menu-item 'Contact'). 

Door zijn/haar inschrijving voor deze wedstrijd verklaart de inschrijver zich akkoord met de wedstrijdformule, de toelichting en deelnemingsvoorwaarden. 
De inschrijver verklaart door zijn/haar deelname aan de wedstrijd eveneens formeel Fifty-One Club Oostende te ontslaan van de verantwoordelijkheid voor eventueel schade, verlies of diefstal van de voorontwerpen, bijgevoegde documenten en schaalmodellen. 


Evenzeer verbindt de inschrijver/deelnemer er zich toe tot aan de bekendmaking van de voorselectie zijn/haar ontwerp op geen enkele wijze publiek bekend te maken of hiertoe aanleiding te geven. Dit geldt verder op identieke wijze voor de geselecteerden in fase twee en voor de laureaat tot aan de officiŽle opening inhuldiging van het kunstwerk. 

   

 

3.2 Inschrijvingsdocumenten

Bij de inschrijving wordt gevraagd een grafisch voorontwerp van het kunstproject voor te stellen waarbij foto- en/of multimediamateriaal een ondersteuning kan zijn. 

Dit voorontwerp bestaat uit volgende elementen :

- een gedetailleerde tekening of grafische presentatie van de voorzijde, achterzijde,

  zijaanzicht(en) en bovenaanzicht
- een doorsnede en alle nuttige documenten zodat het ontwerp duidelijk wordt voorgesteld -

  een volledige technische beschrijving van de gebruikte materialen voor het kunstwerk,

  met de verankering op sokkel 
- de raming van de kostprijs voor het ontwerpen, honorarium, realiseren en opleveren ter

  plaatse van het kunstwerk 
- een nota met uitleg waarin een omschrijving van het kunstwerk, de titel, de argumentatie

  waarom dit kunstwerk beantwoordt aan het vooropgestelde thema. 
- het curriculum vitae van de kunstenaar. 


3.3. Aflevering van de Inschrijvingsdocumenten

Het volledig bundel dient afgeleverd uiterlijk op vrijdag 29 oktober op volgend adres :

Stadhuis Oostende

Fifty-One Club Oostende
Wedstrijd voor jonge beeldhouwers

T.a.v. de heer Henri VLERICK - Hoofd Dienst Cultuur
2e verdieping - bureau 229
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

 

Over de wedstijd wordt met de Stadsdiensten op geen enkele manier gecorrespondeerd.

  

naar boven


4. Plaatsbeschrijving - materialen
   

Het kunstwerk wordt geplaatst op de bestaande sokkel linksboven de westelijke toegangsdeuren 'Petit Nice' van het vernieuwde Kursaal Oostende. 

Deze grijze betonnen sokkel meet 2,00m (breedte) x 3,00m (diepte) en bevindt zich vlak boven de toegangsdeuren - toegang Zeedijk - op een hoogte van 5,00 m. De maximale mobiele belasting van de sokkel bedraagt 10.000 kg. 

De materialen van de gevel waaraan de sokkel bevestigd is bestaan uit grijze beton.

De achtergrond van het beeld is de westelijke glasgevel van het Kursaal. Deze glaspartij is van binnen uit doorzichtig zodat het beeld eveneens van binnen uit dient gezien te kunnen worden. 
De afstand van op de sokkel tot aan de bovenkant van deze gevel bedraagt 8,00 m.

Zowel de materiaalkeuze als de toegepaste technieken zijn vrij. 
Het thema moet aansluiten bij de zee, het water, het Kursaal en alles wat er mee te maken heeft. 
Dit thema kan ruim geÔnterpreteerd worden. 

Het kunstwerk moet passen in het concept en de doelstelling van het vernieuwd gebouw. Alle materialen mogen gebruikt worden mits rekening gehouden wordt met de hierbij beschreven elementen eigen aan het gebouw en de locatie aan de buitenzijde van het gebouw en mits ze geen enkel gevaar kunnen meebrengen of veroorzaken voor de mens of de omgeving. 

Het werk dient rekening te houden met de natuurelementen eigen aan de zee. 

Het formaat is niet vast omlijnd. 

Het ontwerp mag voorheen niet bekroond of uitgekozen zijn, noch een replica zijn, in welke verhouding ook, van een bestaand al of niet monumentaal kunstwerk in openbaar of privť-bezit. 

De kunstenaar moet bij de realisatie instaan voor de verankering op de sokkel zoals in zijn/haar voorontwerp voorgesteld. Hierbij moet rekening gehouden worden met de bouwkundige elementen.
   

naar boven
  
5. Wedstrijdfases

Eerste fase
In een eerste fase zullen alle inschrijvingen en de voorontwerpen het onderwerp uitmaken van een bespreking door een Jury van deskundigen samengesteld door de inrichter Fifty-One Club Oostende en bestaande enerzijds uit een 'technisch paneel' (o.a. afgevaardigden van de bouwheer, architect, Monumenten en Landschappen, en anderzijds uit een 'artistiek paneel' (kunstenaars). Dit leidt tot een eerste selectie op 6 november 2004. 
Alle voorontwerpen blijven eigendom van de inrichter tot na de tentoonstelling in het Kursaal te Oostende vanaf 26 maart 2005, naar aanleiding van de officiŽle inhuldiging van het gelauwerde kunstwerk. Na de tentoonstelling worden ze opnieuw ter beschikking gesteld van de inschrijvers (behalve de winnende ontwerpen).

Tweede fase 
In een tweede fase zal aan maximaal 3 beeldhouwers-genomineerden die een voorontwerp hebben ingediend de opdracht gegeven worden om het voorgestelde kunstwerk in schaalmodel te realiseren. 
De kunstenaar zal op 11 december 2004 de kans krijgen om het schaalmodel te bespreken met de Jury, waarna de laureaat de opdracht krijgt voor het realiseren van het monumentale kunstwerk. Tegen de uitspraak van de Jury is is geen verhaal mogelijk.

 
De schaalmodellen van de niet-verkozen kunstwerken blijven eigendom van de inrichter Fifty-One Club Oostende en zullen tentoongesteld worden in het Kursaal te Oostende vanaf 26 maart 2005. 

De laureaat verbindt er zich toe het kunstwerk uit te voeren binnen de gestelde termijn, volgens het ingestuurde ontwerp en schaalmodel en het op de voorgestelde locatie op te leveren. 

De laureaat zorgt voor een verzekering voor de periode van het maken, vervoeren tot en met de oplevering ter plaatse van het kunstwerk. 
  

naar boven

    

6. Timing van de wedstrijd 

donderdag 13 mei 2004

17.00u

Persconferentie - OfficiŽle bekendmaking van de wedstrijd 
Feest- & Cultuurpaleis - Wapenplein te Oostende

dinsdag 28 september 2004

18.00u

Mogelijkheid om ter plaatse de locatie te bezoeken, onder begeleiding van afgevaardigden van de bouwheer en het archtectenbureau van het vernieuwde Kursaal en de inrichter van de wedstrijd, Fifty-One Club Oostende

vrijdag 29 oktober 2004

16.30u

Uiterste datum voor het indienen van het project 
(cfr. inschrijvingsformulier)
zaterdag 6 november 2004 Bekendmaking voorselectie + uitnodiging voor de tweede fase
zaterdag 4 december 2004 Uiterste datum voor het indienen van de schaalmodellen

zaterdag 11 december 2004

11.00u - 12.00u

16.00u

 

Verdediging van de schaalmodellen
Bekendmaking van laureaat

uiterlijk juni 2006  Uitvoering van het kunstwerk : realisatie, plaatsing, oplevering

OfficiŽle inhuldiging van het kunstwerk 
OfficiŽle opening van de tentoonstelling 

BOX51 II Wedstrijd voor Jonge Beeldhouwers  

in het Kursaal te Oostende, ingericht door 

Fifty-One Club Oostende.

naar boven